صفحه اصلی اخبارکاهش ناگهانی قیمت مغز فندق در ترکیه

کاهش ناگهانی قیمت مغز فندق در ترکیه

 

قیمت جهانی فندق ترکیه در روز گذشته به ازای هر تن در حدود ۵۸۰ الی۱۰۰۰دلار کاهش قیمت پیدا کرد،

با توجه به وضعیت خوب محصول امسال ترکیه ، بازارها انتظار کاهش بیشتر قیمت فندق را دارند.

 1396/05/05