صفحه اصلی اخبار اصلی ترین مورد توسعه اقتصادی توسعه صادرات است

اصلی ترین مورد توسعه اقتصادی توسعه صادرات است

به گزارش سایت شعار سال:
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: توسعه صادرات را به عنوان یکی از اصلی ترین وکلیدی‎ترین موارد برای توسعه اقتصادی دنبال کنیم.

 بهزاد منصوری ، اظهار کرد: جایگاه صادرات در رشد اقتصادی در خیلی از کشورها و اقتصادهای توسعه یافته به عنوان یکی از استراتژی‎های اصلی در این حوزه تلقی می‎شود. وی اضافه کرد: اگر بپذیریم که رشد اقتصادی هم‎ارز با توسعه صادرات می‎تواند با بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد شاهد تغییرات معنی‎دار و روبه جلویی خواهیم برد. منصوری خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‎ترین عواملی که مانع توسعه است نگرش ما در ارتباط با یک صادرات مستمر و ایجاد یک شرایط مناسب برای تولید حرفه‎ای در این مقطع است. معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان کرد: توسعه صادرات را می‎توانیم به عنوانیکی از کلیدی‎ترین و اصلی‎ترین موارد برای توسعه اقتصادی دنبال کنیم. وی گفت: طبیعتا در بحث روش‎شناسی، آن چیزی که در جهان معاصر استفاده می‎شود بحث صادرات رقابت‎پذیر است. منصوری عنوان کرد: امیدواریم با رویکردی که دنبال می‎کنیم بتوانیم به عنوان نمونه در قالب میز حبوبات و سنگ در استان که اولین تجربه بوده و هر چند هم سخت است بهترین کار را ارائه بدهیم و از مجموعه ظرفیت‎هایی که در این حوزه است به بهترین شکل ممکن در استان و سطح کلان استفاده کنیم.


1396/11/18