صفحه اصلی اخبارمنتظر طوفان افزايش قيمت پسته باشيد

منتظر طوفان افزايش قيمت پسته باشيد


🔴منتظر طوفان افزايش قيمت پسته باشيد

امريكا در روزهاى گذشته قيمت پسته توليدى خود را تا حدود١٨٠٠ دلار در هر تن افزايش داده است. به عبارتى چنانچه با قيمت دلار فعلى ينى ٤٧٨٠ تومان محاسبه كنيم اين كشور حدود ٨٦٠٠ تومان در هر كيلو قيمت پسته ى خود را افزايش داده است. البته اکنون در بازار داخلی نیز برخی ها قیمت پسته را افزایش داده اند. اين رخداد خواسته يا ناخواسته پسته ايران را هم تحت تاثير قرار مى دهد.
بسيارى از تجار قيمت هاى فعلى را قيمت واقعى نمى دانند و معتقدند نرخ پسته بيشتر از قيمت فعلى است و روزهاى آينده روزهاى روشنى براى بازار پسته خواهد بود. كارشناسان اين حوزه، شتاب ناگهانى قيمت پسته كه در روزهاى گذشته نقل محافل اقتصادى شده را غير معقول نمى دانند. آنها معتقدند كه روند افزايش قيمت هنوز هم ادامه دارد.
بررسى هاى صورت گرفته و رخدادهاى آينده از جمله که پیشبینی میشود:
١-بازگشايى بازار چين بعد از تعطيلاتشان كه موسوم به عيد چينى ها است. 

٢- شروع خريد مشتريان بازار اروپا براى "عيدپاك"(عيد مختص مسيحيان كه در ماه مارس يا آوريل است) 

٣-در پيش بودن اعياد فطر و قربان و تمايل كشورهاى عربى به خريد پسته 

٤- كاهش حجم توليد در سال آينده

٥- افزايش نرخ دلار

٦- مديريت كشاورزان در عرضه پسته به بازار
از جمله دلايل رشد قيمت پسته خواهد بود.
حالا آنچه كه مشخص است اين است كه قيمت پسته روزها و ماه هاى آينده قيمتى را به خود مى گيريد كه شايد باورش براى خيلى ها دشوار باشد.
از جمله تحلیل های تجار بازار پسته

1396/11/19