صفحه اصلی اخبارقیمت آجیل و خشکبار در بازار تهران

قیمت آجیل و خشکبار در بازار تهران

شرکت زرین دانه ثمین با برند نیت نات یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی آجیل و فراورده‌هایی مانند خلال، پرک، پودر و گرانول میوه‌های آجیلی بادام، پسته، فندق و بادام‌زمینی و گردو اقدام به جمع‌آوری قیمت‌های روز انواع آجیل و خشکبار درجه‌ یک و دو در بازار تهران در اسفندماه 1396 کرده است. قیمت‌های ارائه‌شده تقریبی بوده و ممکن است در مناطق مختلف تهران حداکثر ۵ درصد کمتر یا بیشتر باشد.

 

قیمت آجیل و خشکبار

قیمت درجه یک

قیمت درجه ۲

قیمت آلبالو خشک

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت آلو بخاراممتاز

۱۹۰,۰۰۰ ریال

۱۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت آلو بخارا رسمی

۱۷۰,۰۰۰ ریال

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت آلو جنگلی درشت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت آلو جنگلی ریز

۷۰,۰۰۰ ریال

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت انجیــــر خشک (۳۰% پرک)

۳۸۰,۰۰۰ ریال

۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت انجیر خشک معمولی

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت بادام با پوست( بادام سنگ )

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت بادام منقا دو پوست کاغذی

۳۷۰,۰۰۰ ریال

۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی

۴۱۰,۰۰۰ ریال

۳۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت بادام هندی سایز۳۲۰

۶۷۰,۰۰۰ ریال

۶۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

۱۸۰,۰۰۰ ریال

۱۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت برگ قیسی سکه ای

۱۸۰,۰۰۰ ریال

۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت برگ هلو

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت برنجک – برنج بوداده

۸۵,۰۰۰ ریال

۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت پسته احمدآقایی

۴۹۰,۰۰۰ ریال

۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت پسته اکبری

۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت پسته فندقی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت پسته کله قوچی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه)

۸۲,۰۰۰ ریال

۷۲,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه آفتابگردان ریز

۷۵,۰۰۰ ریال

۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز

۹۹,۰۰۰ ریال

۸۹,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه جابانی شور

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه جابانی ممتاز

۱۹۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه جابانی گلپر

۱۷۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۱۲۵,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو طرح مشهدی

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۱۲۵,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو گوشتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

۱۴۷,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو مشهدی ریز

۱۷۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه محبوبی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت توت خشک سفید

۲۸۰,۰۰۰ ریال

۲۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت توت خشک سفید مرغوب

۴۰۰,۰۰۰ ریال

۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت خلال بادام زمینی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت خلال پسته ممتاز

۹۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ذرتک – ذرت شیرین بوداده

۷۰,۰۰۰ ریال

۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت سنجد

۱۷۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت سویا آجیلی

۶۷,۰۰۰ ریال

۵۷,۰۰۰ ریال

قیمت شاهدانه

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۹۵,۰۰۰ ریال

قیمت عدسک – عدس بوداده

۹۰,۰۰۰ ریال

۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عناب ممتاز

۲۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت فندق با پوست خام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

۲۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت کشمش پلویی( خرمایی وسیاه)

۸۳,۰۰۰ ریال

۷۳,۰۰۰ ریال

قیمت کشمش پلویی طلایی

۸۰,۰۰۰ ریال

۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت کشمش سبز پیکانی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت کشمش سبز معمولی

۱۰۵,۰۰۰ ریال

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت کنجد بو داده

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت کنجد خام سفید

۱۰۰,۰۰۰ ریال

۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت کنجد خام سیاه

۷۰,۰۰۰ ریال

۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت گردو با پوست سوزنی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت گردو با پوست کاغذی

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت گندم بوداده

۴۰,۰۰۰ ریال

۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت شیرین گندمک

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت گندمک توپی

۵۵,۰۰۰ ریال

۴۵,۰۰۰ ریال

قیمت گوجه برغان طلایی

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت گوجه برغان سیاه

۱۱۹,۰۰۰ ریال

۱۰۹,۰۰۰ ریال

قیمت مغز بادام

۴۹۰,۰۰۰ ریال

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده

۱۲۵,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست)

۱۲۵,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت مغـــز بـــــادام زمینی ریز

۱۰۰,۰۰۰ ریال

۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز پسته

۷۳۰,۰۰۰ ریال

۶۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز تخمه آفتابگردان

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری

۲۵۰,۰۰۰ ریال

۲۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی و گوشتی

۲۶۰,۰۰۰ ریال

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز تخمه محبوبی

۲۳۰,۰۰۰ ریال

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز فندق خام

۴۶۰,۰۰۰ ریال

۴۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز گردو

۵۳۰,۰۰۰ ریال

۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز گردو دوپرسفید

۵۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغـــز گــــردو دندانه

۴۴۰,۰۰۰ ریال

۳۸۵,۰۰۰ ریال

قیمت مویز بدون هسته

۲۴۰,۰۰۰ ریال

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت مویز با هسته

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت نخودچی دو آتیشه شور

۱۴۵,۰۰۰ ریال

۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت نخودچی باروکش طعم دار

۱۳۵,۰۰۰ ریال

۱۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت نخــودچی سفید بدون پوست (گل)

۱۳۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت خلال پسته

۸۸۰,۰۰۰ ریال

۷۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت برگ زردآلو معمولی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت خلال بادام درختی

۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز هسته زردآلو

۲۲۰,۰۰۰ ریال

۱۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت برگ قیسی معمولی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

۱۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت فندق با پوست شور (بوداده)

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۲۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز فندق شور

۴۹۸,۰۰۰ ریال

۴۴۸,۰۰۰ ریال

قیمت کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته

۹۰,۰۰۰ ریال

۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز بادام زمینی ممتاز آستانه

۲۲۰,۰۰۰ ریال

۱۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت مغز گردو خورشتی

۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت پودر نارگیل چرب

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت پودر نارگیل خشک

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۹۵,۰۰۰ ریال

قیمت تخم شربتی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت خاکشیر

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت زرشک پفکی خشک

۳۲۰,۰۰۰ ریال

۲۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت زرشک دانه اناری خشک

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت زرشک تازه با ساقه و برگ بسته بندی یک کیلویی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته بندی نیم کیلویی

۵۷,۵۰۰ ریال

۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی (سفید و دو آتیشه)

۹۰,۰۰۰ ریال

۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز

۲۰۰,۰۰۰ ریال

۱۷۰,۰۰۰ ریال

1396/12/05