صفحه اصلی اخبارتولید کمتر از ۵۰ هزار تن پسته !!!

تولید کمتر از ۵۰ هزار تن پسته !!!

تولید کمتر از ۵۰ هزار تن پسته !!!

تولید پسته در سال 2018 امریکا حدود ۴۴۰ هزار تن بوده که رکورد جدیدی به ثبت رسانده؛ هرچند آمارها نشان میدهد که محصول به دست آمده، ریزتر از سال‌های قبل بوده؛ دلیل آن هم ازدیاد محصول بوده است؛ اما در مجموع، با آنچه که از سال گذشته از تولید امریکا به امسال انتقال داده شده است، اکنون بیش از ۵۵۰ هزار تن پسته از سوی امریکا روانه بازار شده و خواهد شد. براورد میشود کمتر از ۵۰ هزار تن محصول از سوی ایران روانه بازارهای جهانی شود. که البته آنچه از سال گذشته نیز وجود دارد، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است؛ پس ایران در مجموع امسال در طول سال، حدود ۷۰ هزار تن پسته در اختیار دارد که از این رقم، حداکثر ۴۰ هزار تن آن صادر میشود و بخشی از آن نیز ضایعات بوده غیرقابل صادرات است.
علت کاهش تولید پسته به عوامل مختلفی برمیگردد که طی سالهای قبل به خصوص استفاده از سموم غیراستاندارد، تغییرات آب و هوایی و کمبود آب است. اما عمده نظرات در رابطه با علت کاهش تولید پسته، به تغییرات آب و هوایی و کمبود آب مرتبط میشود. اما مورد مهم دیگر این است که درختان پسته، در اغلب موارد درختان قوی نیستند و طی سالهای اخیر، به دلیل شرایط بد کشور در هزینه‌های نگهداری باغات، نوع سموم و کودهای قابل استفاده، درختان صدمه دیده‌اند. به گزارش برخی از صادرکنندگان بزرگ پسته در ایران کمبود پسته امسال به علت نوع آب و هوای سال ۹۷ برمی‌گردد؛ به نحوی که گرمازدگی ابتدای سال موجب شده تا تولید به شدت کاهش یابد.

نتیجتا در سال جاری با توجه به کمبود محصول ایرانی بازارهای صادراتی پسته در اختیار امریکایی‌ها خواهند بود اما اگر سال آینده پسته داشته باشیم، امیدواریم به بازارها برمی‌گردیم چراکه اگر پسته ایرانی به بازاری عرضه شود، حتما خریداران آن را به پسته آمریکایی ترجیح می‌دهند.

neat-nut.com

 

1397/07/21